School of Excellence bliver til F.C. Københavns talentafdeling

Siden 2009 har talentafdelingen i F.C. København og KB for de 14-19-årige gået under navnet School of Excellence, men fremover vil det navn udgå, da talentafdelingen i dag er så integreret en del af F.C. København, at det ikke længere giver mening med en selvstændig titel:

- School of Excellence har haft en glimrende funktion som en selvstændig organisation, og det er i dag en væsentlig del af klubbens strategi og målsætningen om at udvikle professionelle fodboldspillere til FCK. Projektet, som F.C. København og KB satte i gang, var at løfte talentafdelingen op til at være på højde med F.C. Københavns superligahold. Det er lykkedes, og nu fjerner vi navnet School of Excellence, fordi vi ikke længere behøver have en selvstændig betegnelse. I vores verden er der to navne, der er vigtige, F.C. København og Kjøbenhavns Boldklub, og i fremtiden vil vi tale om F.C. Københavns talentafdeling for de 14-19-årige, og KB Talent for de 10-13-årige. Samarbejdet er tættere end nogensinde mellem FCK og KB og vi skaber tilsammen en enhed, som peger frem mod F.C. Københavns A-hold. Sådan vil det fortsat være, siger Sune Smith-Nielsen, der er leder af F.C. Københavns talentafdeling.

F.C. København og KB har i de seneste år produceret spillere som blandt andre Thomas Delaney, Andreas Cornelius og Danny Amankwaa til førsteholdet. 

Arbejdet og ambitionerne er i konstant udvikling i samarbejdet mellem FCK og KB, og der skal fremover skabes endnu flere spillere, der kan levere spilleminutter for Superligaholdet:

- Vi er ikke en talentudviklingsklub, men en klub, der udvikler talenter, der er dygtige nok til at nå vores førstehold og bidrage aktivt til, at vi kan indfri vores sportslige målsætninger. Det er en vigtig del af vores strategi som klub, og talentarbejdet har i de seneste år udviklet sig meget positivt. Det er vigtigt for vores identitet som klub, at vi skaber de næste Delaney'er og Cornelius'er, og vi ser over hele linjen tegn på, at vi har fat i den lange ende med nogle meget interessante årgange godt undervejs. Talentarbejdet er i dag en helt integreret del af vores klub og hverdag. Det ønsker vi også, at navnet skal udtrykke, siger teknisk direktør i F.C. København, Johan Lange.

Manager Ståle Solbakken supplerer:

- Vores talentudvikling har været inde i en rivende udvikling i de seneste år, og det er en vigtig del af vores nutid og fremtid sportsligt set som klub. Det er blevet en helt fast del af vores hverdag at samarbejde på kryds og tværs med det, og det mere jordnære navn er et godt billede på den hverdag, vi har i klubben, siger manager Ståle Solbakken.

Den daglige leder af talentafdelingen i FCK, Sune Smith-Nielsen, ser frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle kommende FCK-spillere: 

- Vi er nået langt i fællesskab med KB, men det kræver hårdt arbejde af alle hver eneste dag at bygge på, så vi kan bidrage til at skabe spillere, der er så dygtige, at de kan spille for F.C. Københavns førstehold. Det er en stor opgave, men vi er indtil videre lykkedes med det, og vi er meget fortrøstningsfulde omkring, at vi også kan gøre det i fremtiden, siger Sune Smith-Nielsen, mens KB også ser frem til at fortsætte det stærke samarbejde:

- Vi har et unikt sportsligt samarbejde mellem F.C. København og KB, som gør, at vi i dag fremstår som en samlet fodboldklub, hvor masser af børn og unge dagligt får gode sportslige og sociale oplevelser sammen. Det arbejde er vi stolte af, og vi glæder os meget til at fortsætte og udvikle det. Vi ser optimistisk på fremtiden, siger Keld Jørgensen, Fodboldformand i KB.

F.C. Københavns U17-hold og U19-hold er begge med helt i toppen af deres respektive ligaer.