Årsmøde i fodbold

Tid:   Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 18.00
Sted: KB Peter Bangs Vej 147, Fodboldsiden 1. sal

Dagsorden 

1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
3.   Indstilling af formandskandidat til valg på klubbens generalforsamling iht. Klubbens Love § 8
4.   Valg af spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
5.   Behandling af indkomne forslag *)
6.   Eventuelt

*) Forslag til behandling under punk 4 bedes fremsendt senest tirsdag d. 21. februar 2017 på mail: mail@kb-boldklub.dk