KB Talent nyhedsbrev maj 2016

Bruce Tuckman har udarbejdet en model, der beskriver en proces for et team.

Han peger på fire faser, som en organisation eller et team gennemgår. Tidslinjen eller cyklussen er inddelt i fire faser: forming–storming–norming–performing.

Kort fortalt går det ud på, at medlemmerne i et team i starten handler individuelt, men opfører sig godt over for fællesskabet. Derfra kommer en fase (storming), hvor medlemmerne prøver hinandens og lederens (trænerens) normer og grænser af.

For at forhindre kaos, så må der skabes fælles normer. Når de er skabt, så finder teamet sammen om et fælles regelsæt og kan arbejde hen imod et mål. I den sidste fase kan medlemmerne arbejde selvstændigt og har kun brug for supervision.

Modellen er selvfølgelig for lineært bygget op og tager ikke hensyn til de forskelligheder, som er på en arbejdsplads. Alligevel kan vi genkende et mønster i vores arbejde med drengene. For os er det derfor vigtigt at skabe fælles normer og adfærd tidligt i sæsonen. Derfor arbejder vi på, at holdene allerede i august får en tur, hvor de lærer trænerne at kende. Ligeledes skal drengene gøres bevidste om ” god træningsadfærd”. Det skal påpeges, at det ikke er envejskommunikation, men drengene bliver inddraget i denne proces. Vi håber på en indenrigstur i august og senere ture til udlandet.

Spilletid på udlandsture

Hver dreng vil minimum spille 50% af spilletiden henover året. Det er ikke nødvendigvis på udlandsturen, at man får 50% spilletid. Der kan være kampe, hvor vi prioriterer, at nogle spillere får mere spilletid og spiller på en specifik plads hele kampen.

Vi vil dog altid bestræbe os på, at der er meget spilletid til alle spillerne på vores ture.

FCK/KB ansvar (Forældre ansvar)

Vores regler om forældreadfærd gælder i samme grad i udlandet. Når drengene vil opleve et større tryk udefra, så er det en øvelse for jer forældre og trænere ikke at lade jer rive med af stemningen! Jeg forventer selvfølgelig, at I støtter hinanden omkring dette. Så undgå at råbe specifikt til jeres dreng, men støt holdet generelt. Nyd den gode oplevelse drengene får. Vi tager netop til udlandet for at møde stærkere modstandere end herhjemme. Derfor må oplevelsen ikke være succes/fiasko ud fra resultaterne, men fokus skal være på drengenes udvikling.

Afslutning på i år

Der er heldigvis to gode måneder tilbage. Så sæsonen er langt fra slut. Heldigvis mærker vi samme energi hos drengene som i starten af året. Vi skal jo heller ikke toppe på et bestemt tidspunkt, men træne godt henover hele året. Der er også mange spændende ture til Holland, Tyskland, Østrig og Sverige inden sommerferien, så oplevelser bliver der mange af!

Jeg glæder mig til de næste par måneder, hvor vi forhåbentlig er i performingsfasen!

Med venlig hilsen
Anders

4 hurtige:

  • Husk at meld jer til Skills Talent på halbooking.
  • Husk at få styr på drengenes pas!
  • Hver gode til at gå udenom banerne når vi træner.
  • Meld jer til forældreforedrag d. 17.5 på holdsport