Genstart af fodbolden i KB

I knap to måneder har foreningslivet været lukket ned, herunder alle medlemsaktiviteter i KB Fodbold. Torsdag aften kom meldingen fra statsministeriet og sundhedmyndighederne om, at udendørsidrætten fra næste uge vil kunne genåbne i formater, som har til hensigt at begrænse smittespredningen af Covid-19 mest muligt.

Lang tids venten er således ved at være ovre og genåbningen af fodbolden står nært for, men der er dog en række ubekendte faktorer, som vi venter afklaring af, før vi kan komme videre.

Dels afventer vi, at Frederiksberg Kommune og FIU fastsætter dato for mulig åbning og får klargjort anlæggene til træning under nye præmisser.

Dels afventer vi klarhed over præcis, hvor mange der må være på banerne samtidigt, hvilket vil have afgørende betydning for den træningsfrekvens, vi kan tilbyde. DBU har sammen med Sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet udviklet en protokol som sætter rammen for opstart af fodbolden på sundhedsmæssig forsvarlig vis, men afsnittet om hvor mange spillere vi kan facilitere samtidigt på samme bane er uklart.

Begge dele forventer vi at have klarhed over i starten af næste uge, hvorefter vi kan færdigøre og kommunikere KBs nye retningslinjer for træning.

En ramme, som vi forventer at kunne præsentere i løbet af næste uge sammen med en dato for opstart.

Sideløbende vil vi gå i dialog med trænerne og ledere, så de er klædt på til den nye praksis og de nye procedurer i forbindelse med fodboldtræningen.

Vi vil derfor bede om, at i væbner jer med tålmodighed lidt endnu, men samtidig glæder jer til ligesom vi at komme på banen med bolden og hilse på hinanden igen, omend med de begrænsede muligheder som omstændighederne tillader.


Sportslige hilsner

KB Fodbold