KB Fodbold Børn

KB Børn er for drengefodboldspillere fra det år de fylder 10 år - og til det år det fylder 13 år. KB børn består af mere end 400 fodboldspillere, som er fordelt på omkring 36 klubhold – KB sportslig model

KB Børn er inddelt i årgangene – U10, U11, U12 og U13 KB sportslig struktur

KB Børn deltager i KBU’s børneturneringer fra april til oktober, hvor de spiller henholdsvis 5 mands, 7 mands og 9 mands fodbold - KB klubhold

Målsætningen for KB Børn er, at opretholde et aktivt fodboldmiljø med op til 100 drengespillere pr. årgang, hvor der både er plads til dem, der sparker lige ud, og til dem der sparker skævt

For at opnå dette vedligeholdes der nogle sportslige og sociale rammer, som følger principperne i DBU’s holdninger og handlinger for børnefodbold – DBU Holdninger & Handlinger

KB Børn lægger  vægt på, at forældrene er med på ’sidelinien’, at der opretholdes en god kontinuitet mellem de respektive årgange og hold, samt at det til enhver tid er sjovt, lærende og opdragende at spille børnefodbold i KB

KB Børn lægger ligeledes vægt på, at børn og unge kan færdes i et trygt og sundt klubmiljø. For at sikre dette har klubben udformet politikker vedrørende pædofili, rygning og alkohol – KB pædofili

KB Børn tager nye medlemmer ind som optakt til forårs- og efterårssæsonen – KB medlemskab

Holdsammensætningen og træningen af KB Børn tilrettelægges således, at der spilles og trænes i grupper, som dækker et passende antal spillere og hold. Til hver aldersgruppe er der udarbejdet mål og handleplaner, der beskriver årets ’fodboldpensum’, herunder træningsmetoder og aktiviteter. I løbet af sæsonen sker der en vurdering af spillernes talent for fodbold, som kan medføre at enkelte spillere undervejs skifter trænings gruppe og hold – KB BØRNE folder

Holdledelsen og træningen af KB’s børnehold varetages med involvering af forældre og andre frivillige med assistance fra KB’s professionelle trænerstab. Til hver aldersgruppe er der tilknyttet en årgangstræner, og til hver hold er der tilknyttet en træner. Alle trænere inviteres løbende til at deltage i KB’s interne kurser samt andre relevante uddannelser indenfor børnefodbold – KB personale

Om sommeren spilles der udendørs på fodboldbanerne ved Peter Bangs Vej og Jens Jessens Vej. Om vinteren spilles der udendørs på Jens Jessensvej kunstgræsbaner og andre udendørs arealer på Frederiksberg samt indendørs på Peter Bangs Vej, Pile Alle og skoler/haller på Frederiksberg - KB faciliteter

Som afslutning på året afholder børneafdelingen en stor afslutning, hvor der blandt andet spilles ’five a side’ på tværs af årgange og hold – KB indtryk børneafslutning

Den daglige ledelse af KB Børn varetages af afdelingens Sportslige Leder i tæt samarbejde med KB Fodbold Børns afdelingsleder, supervisor, trænere og ledere for de respektive hold -  KB Kontakt