Organisation i KB Cricket

Cricketafdelingens daglige drift håndteres af Spilleudvalget (SU). SU afholder møder ca. hver 6-8 uge.

Spilleudvalget vælges på Årlig Afdelingsmøde i henhold til klubbens love §8.

I 2016 består Spilleudvalget af:

Rolle 

 Navn

 Mail

 Telefon

 Formand

 Yasir Iqbal 

 yasiriqbal786@hotmail.com

 31162506

 Økonomi ansvarlig

 Zoraiz Khushdil

 zoraiz-ha@hotmail.com

 25294221

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bredde repræsentant

 Jesper Jensen

 jejedkdk@yahoo.dk

 

 Special projects

 Niels Bindslev

 nibi2109@hotmail.com

 25123865

 Special projects

 Injam Khokhar

 injam@khokhar.dk

 31532310

 

Arbejdsopgaver som SU typisk varetager:

Ungdomsudvalg

 

 

Formål: Sikre koordination af af ungdomsafdelingen

Opgaver: Tilkalde spillere; Sikre koordination af kampe; Sikre høj kvalitet til træning; "Rød tråd" mellem ungdoms og senior cricket; Feedback til SU; Indkøb af udstyr mv. Udvikling af ungdoms- ledere og træner

Sportsudvalg

 

 

 

Formål: Håndtere de daglig sportslige udfordringer som kræver håndtering “on the spot” samt sikre den "blå tråd" mellem holdene

Opgaver: Udtage hold til KB1, KB2 og KB23 Feedback til SU; Tilrettelægge sæson strategi for KB1, KB2 og KB3; Håndtere de daglige sportslige udfordringer

 

Økonomiudvalg

 

 

 

Formål: Styre de økonomiske rammer (dag til dag) som sættes af SU

Opgaver: Styrer den ”daglige” økonomi; Lave en måneds regnskab til SU; Sikrer at afregning og overholdelse af budget