Årsmøde i KB Cricket

Tid:  Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00
Sted: KB Peter Bangs Vej 147, Bestyrelseslokale 1. sal

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
  3. Valg af spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
  4. Behandling af indkomne forslag
    Forslag til behandling under punkt 5 bedes fremsendt - Senest den 17. januar 2023
  5. Eventuelt