KB indgår samarbejde om diversitetsprojektet #Gamechanger

DBU, Spillerforeningen, DGI, DIF, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder, Pan Idræt og Dansk Håndbold Forbund har sammen etableret projektet #Gamechanger, som bliver finansieret af Kulturministeriet.

#Gamechanger handler om diversitet og inklusion af seksuelle minoriteter i idrætten. For mange af idrætsudøverne i de danske foreninger gælder det, at den eneste seksualitet, de åbent vedkender sig, er heteroseksualitet. Det er en udfordring for idrætten, fordi et stort antal mennesker ikke tilhører den minoritet. De er ikke repræsenteret i medierne, på landsholdsniveau eller ude i klubberne, og derfor føler mange, at der ikke er plads til dem. Området for diversitet og inklusion har sine udfordringer, som DBU's rapport 'Diversiteten i dansk fodbold' fra 2020 bl.a. viser og bekræfter.

Udover KB deltager 35 fodboldklubber og 10 håndboldklubber landet over som de to primære sportsgrene, #Gamechanger-projektet fokuserer på. KB's Ungeråd har i samarbejde med DGI Storkøbenhavn indgået en aftale om at starte projektet på KB, hvor både Fodbold, Tennis, og Cricket bliver en del af det samlede initiativ på KB.

Ungerådet står som tovholdere for projektet og ser det nyttigt, at KB deltager som en samlet forening hvor alle tre sportslige afdelinger tager løbende tiltag. Ungerådet mener, at det er vigtigt for KB at støtte op om projektet, da de ser det relevant for en stor klub som KB at vise, at vi inkluderer alle.

"KB's Ungeråd ønsker sammen med resten af klubben at skabe en klubkultur, hvor alle medlemmer føler sig velkomne og set, lige meget hvilket køn, etnicitet eller seksualitet det enkelte medlem har. Derfor tager vi del i #Gamechanger-projektet, som sætter fokus på diversitet. Vi ønsker hermed at vise, at KB er en klub, hvor der er plads til alle."
– Ungerådet

5 gode råd for en mere inkluderende kultur i foreningslivet

1. Ledere og trænere skal udvise lederskab og gå forrest. Hvis de voksne ikke tager ansvar, gør børn og unge det heller ikke.

2. Tal med spillerne om homofobi. Inddrag begreber som lighed og retfærdighed i værdisnakke med holdet. Gør det særligt gerne lige, når sæsonen begynder, så I kan få gavn af at referere til den snak hele sæsonen. Drag paralleller til religiøse, etniske og kulturelle forskelle. Mange er vant til at håndtere netop de barrierer til daglig, f.eks. på holdet, i klubben og i skolen. Racisme ekskluderer - nøjagtig som homofobi gør. Spørg f.eks.: Hvordan kan I omgås, selvom I har forskellig religion/kultur?

3. Udvælg og uddan to rollemodeller på hvert hold. De skal være foregangspersoner for den gode tone på holdet og i klubben. Når en holdkammerat taler grimt, skal de (men også gerne andre) turde korrigere denne. Det skal gerne være nogen, der hersker en vis respekt for på holdet.

4. Brug synlige regnbuegenstande til at vise jeres holdning til homofobi, f.eks. Anførerbind og regnbueflag i omklædningsrummet.

5. Og frem for alt: Tal med én stemme! Alle har et ansvar for at minde hinanden om at tale ordentligt. Holder skal stå sammen om at tage konsekvent afstand fra homofobi. Man taler ordentligt på holdet, også i ophedede situationer.

KB bliver i første omgang tildelt et toolkit bestående af fodbolde i regnbuefarver og anførerbind i regnbuefarver. Derudover arbejder KB for, at et lignende toolkit til Tennis og Cricket kan blive tilgængeligt, således at vi får de tre toolkits ud og leve i hele klubben, så vi skaber opmærksomhed om, at KB inkluderer alle – heteroseksuelle, homoseksuelle såvel som andre minoriteter.

Løbende vil der komme tiltag og diverse events, så hold øje med nyhedsbrevet, hjemmesiden, og de sociale medier for opdateringer.

Kontakt for yderligere information om projektet
DGI, Adam Holmegaard, 7940 4900, adam.holmegaard@dgi.dk
KB, Jonas Zacho Larsen, 2043 8438, jonas@kb-boldklub.dk

Om Ungerådet

Ungerådet består af medlemmer fra de tre sportslige afdelinger på KB. Ungerådets formål er at komme med input til, hvordan KB som helhed kan blive en endnu mere attraktiv klub at dyrke idræt i, samt hvordan vi gør KB til en endnu bedre klub at være ung i.

KB søger yderligere medlemmer, der er interesseret i at være en del af Ungerådet. Vi har mange spændende projekter i luften for 2022 og søger derfor ekstra hjælp fra medlemmer mellem 16 og 25 år, der kunne tænke sig at hjælpe til i Ungerådet og være en del af et vigtigt hold af unge på KB, der gør en forskel for især klubbens unge medlemmer, men også i KB som helhed.

Er du mellem 16 og 25 år, og kunne tænke dig at høre mere, så kontakt Ungerådet.

Ungerådet
Altamish Khan, Cricket
Benedicte Danielsen, Tennis
Christian Scheuer, Fodbold
Josephine Lund-Kühl, Tennis

Kontakt Ungerådet
Jonas Zacho Larsen, 2043 8438, jonas@kb-boldklub.dk