Anlægsopgaver på KB - Peter Bangs Vej

Arbejdet med at omlægge KB´s fodboldbane 3 fra en ældre version af hybridgræsbane med varme til den nyeste model af hybridgræs inkl. varme påbegyndes mandag den 11. april.

Fase 1 omhandler en total bortfjernelse af græs, hybridtæppe., varmeslanger og vandingsanlæg samt det eksisterende jordlag ned til en dybde af 50 cm.

Fase 2 omhandler etableringen af den nye bane. Grus og sten tilkøres, vandingsanlæg og varmeslanger monteres og til sidst tilføres en sandholdig muld, et toplag på 8 cm der planeres og sås med græsfrø. Når græsset hen over sommeren har vokset sig tæt og stærkt, vil banen blive ”syet” med ca. 20 cm lange kunstgræsstrå (fase3)

I de kommende 6 dage arbejdsdage (ikke helligdage) i dagtimerne fra kl. 7-16 vil der foregå en heftig transport af køretøjer til og fra KB´s anlæg. Herefter vil arbejdet med at tilkøre de materialer der skal benyttes påbegyndes de efterfølgende ca. 3 uger.

Adgangsveje og arbejdsveje er adskilt i byggeperioden. De opsatte hegn/afskærmninger skal respekteres.

Skilte er opsat således det er tydeliggjort, hvordan der skal ageres ved adgang til og fra KB. Skiltningen skal respekteres.

Det er besluttet, at cykler – i byggeperioden – og i tiden derefter skal placeres i cykelstativerne langs P-arealerne. Mere end 250 cykelparkeringspladser er tilgængelige.

Dette forhold er gældende både på den østlige/fodbold - som vestlige tennisside af K.B. Hallen.

Det er hensigten at anvende de ledige arealer der opstår når cyklerne parkeres på P-arealerne til ophold og aktivitet.

Med venlig hilsen
Henrik Eigenbrod
Direktør
Kjøbenhavns Boldklub