Årsmøde i KB Cricket

Indkaldelse til årsmøde

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 18.30

KB, Peter Bangs Vej 147, Fodboldsiden 1. sal

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
  3. Indstilling af formandskandidat/bestyrelses-repræsentant til valg på Generalforsamlingen
  4. Valg af spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
  5. Behandling af indkomne forslag
    1. - Forslag til behandling under punkt 5 bedes fremsendt - Senest den 24. januar 2019
  6. Eventuelt

Med venlig hilsen
KB Cricket
Yasir Iqbal
cricketformand