Kære KB´ere.

Foråret brager afsted og sommeren står for døren, vi må træne, spille kampe, svede, begejstres, samles og meget mere. Vi skal ikke tilbage til det ”gamle liv”, men vi skal fortsætte ind i det nye med dyrebar erfaring og en bred vifte af muligheder. Det er ikke så ringe endda!

Ansvar har vi alle og det skal vi naturligvis påtage os og leve op til. Coronarestriktionerne er lempet, men covid-19 smitterisici er fortsat til stede og på KB skal vi nu som tidligere have en adfærd, der imødekommer retningslinjerne og skaber tryghed for alle på begge idrætsanlæg.

Fra fredag den 21. maj vil alle KBs idræts- og opholdsarealer være åbne for aktiviteter, omklædning, ophold, bespisning eller afslapning ved svømmebassinet. Dog, SKAL hver enkelt – over 18 år - have et gyldigt Coronapas, der kan fremvises på stedet. Det er den enkeltes ansvar at kunne fremvise sådant. KBs medarbejdere har opgaven stikprøvevis at kontrollere medlemmers coronapas. Medarbejderne er instrueret i at anmode de personer, der indendørs ikke kan fremvise et gyldigt Coronapas, om at forlade anlægget. Vi er enkle i vurderingen, enten eller!!

Vi anbefaler alle unge under 18 år, om at blive testet med en regelmæssig frekvens, gerne to gange ugentligt. En anbefaling, ikke et krav.

De grundlæggende regler om afstand, god håndhygiejne, bliv hjemme hvis du føler dig utilpas er naturligvis fortsat gældende. HUSK mundbind på indendørsarealerne.

Når I kommer på KBs anlæg igen, vil I kunne bemærke, ikke mindst motiveret af vort nye Ungeråd, at vi har opsat nyt og opdateret Wi-Fi anlæg. Nye og flere antenner, switches og andet grej, der sammen med større båndbredde medfører, at forbindelsen til nettet nu er sikret stort set overalt – også i Pile Alle (i næste uge).

Sikkerheden og sikkerhed for netadgang er også prioriteret, KBs medlemmer har nu et dedikeret net ”KB Medlem” og derfor skal I være opmærksomme på, at første gang forbindelse skal oprettes skal nedenstående yderst simple opkoblingsproces udføres:

Hold din telefons kamera mod nedenstående QR kode (Koden er i en periode ophængt på opslagstavlerne). Uden at tage et billede kommer denne besked op ”Brug KB-Medlem netværket”. Tast på beskeden og forbindelsen er oprettet. Du vil nu automatisk blive opkoblet næste gang du besøger KB.

Ønsker du at benytte processen med anvendelse af kodeord er dette: !Tennisbold21

En proces der er akkurat lige så nem, som det nu er at parkere sin bil på P-anlægget. Parker og stig ud. (Kræver du har oplyst dit registreringsnummer til APCOA eller KB´s administration).

Herudover afsluttes i den kommende uge etableringen af nyt tagpap tag på hele anlægget i Pile Alle´.

En også omkostningstung opgave til lidt over 2,6 mio. kr. Men trygt at vi nu i årene der kommer, ikke skal bekymre os om, om der kommer vand ned gennem loftet.

På Peter Bangs Vej har Granen fået ny gulvbelægning og det samme har Pejsesalen. En vandskade medførte en akut udbedring og KB har tillagt forsikringssummen et mindre beløb til et nyt og ensartet gulv i hele Pejsesalen. Et gulv der kan tåle at blive benyttet til både camps, fester og forsamlinger.

Både Fitness og svømmebassinet er åbent – vandet i bassinet har sneget sig op over 14 grader. God fornøjelse!

Som indledt – livet på KB er vendt tilbage. Begge restauratører er på arbejde igen og klar til at servicere medlemmerne med stort og småt. Brug dem, det har de brug for!

På gensyn på banerne!

Med venlig hilsen
Henrik Eigenbrod
Direktør