Leo Dannins Studielegat

Under bestyrelse af Kjøbenhavns Boldklub uddeles ovennævnte legat til én eller flere KB’ere søndag 26. april 2021 på KB’s 145 års fødselsdag med i alt kr. 12.000,-

Ansøgning om at komme i betragtning skal indgives på specielt skema, der kan afhentes i KB’s administration på Peter Bangs Vej 147. Ansøgningsskemaet med de krævede bilag skal være KB’s bestyrelse i hænde senest onsdag 2. april 2021

Skemaet og bilagene lægges i en lukket konvolut, adresseret til Kjøbenhavns Boldklub, Att. Bestyrelsen, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg

Enhver KB’er, der er, eller har været aktiv boldspiller i klubben og altid har været amatør, og som er under fortsat uddannelse ved et universitet, en læreanstalt, en højskole på linje hermed, eller som studerer ved anden offentlig godkendt eller støttet uddannelsesinstitution, kan indgive ansøgning.

Det hedder - ifølge Leo Dannins testamente:
“Legatmodtageren skal være en god KB’er “,

endvidere:

“Legatet kan kun uddeles 3 år i træk til samme modtager og kun til et medlem af Kjøbenhavns Boldklub, som under sin hidtidige uddannelse har vist både flid og evner” 

Spørgsmål om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af legatbestyrelsen.

Bestyrelsen for Kjøbenhavns Boldklub opslår hermed legatet til uddeling.