KB’S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

Afholdes tirsdag 29. juni 2021, kl. 19:00 i Pejsesalen på Peter Bangs Vej anlægget.

Specificeret dagsorden jf. KB`s love §10:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af næstformand og kasserer, jf. § 6.stk.1
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6 og § 8.
  7. Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem
  8. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

 

Ad 1:

Valg af dirigent

Bestyrelsens indstilling

Advokat Carsten Brink, LES

Valg

 

Ad 5:

Valg af næstformand og kasserer, jf. § 6.stk.1. for en 2-årig periode

Bestyrelsens indstilling

Næstformand Gert Petersen, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Kasserer John D. Møller, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

 

Ad 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6 og § 8

 

6. a: Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsens indstilling

Henrik Søndermark, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

 

 

6. b: Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Afdeling og bestyrelsens indstilling

Tennisformand Nicolaj Caiezza, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Fodboldformand Keld Jørgensen, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg

Cricketformand Yasir Iqbal, afgår efter tur, villig til genvalg

Genvalg


Ad 7:

Valg af interne revisorer

Bestyrelsens indstilling

Søren Clausen

Genvalg

Dino Turchi

Genvalg

 

 

Valg af ekstern, statsautoriseret revisor

 

Revisionsfirmaet BDO

Genvalg

 

På vegne af KB’s bestyrelse
Formand Finn L. Meyer