Afdelingsmøde i Cricket

Tid:  Mandag den 3. Februar 2020 kl. 18.00

Sted: KB Peter Bangs Vej 147, Tennissiden 1. sal

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
  3. Valg af spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 5 bedes fremsendt senest den 17. januar 2019 (mail: cricket@kb-boldklub.dk)

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Shargiil Bashir