Persondataloven

For at leve op til de nye krav om databeskyttelse fra EU, som træder i kraft 25. maj, har vi synliggjort i vores medlemssystem de oplysninger, vi har registreret på dig. Det er kun dig selv og det administrative Kjøbenhavns Boldklub, som kan se disse oplysninger.

Du kan se dine oplysninger, når du er logget ind i medlemssystemet med dit medlemsnr. og adgangskode under fanen ”Persondata”

Det er meget vigtigt, du allerede i dag opdaterer disse 3 punkter under dine Medlemsoplysninger

  • Ja / Nej til nyhedsbrev
    Herunder tilbud om aktiviteter og andet i klubben.
  • Flueben ved Email bekræftelse
    Ved holdtilmelding og banebooking af tennisbaner i medlemssystemet.
  • Flueben SMS bekræftelse (ved booking af tennisbane)
    Selv om du er fodbold- eller cricketspiller anbefales det, at du benytter SMS bekræftelse, så du bliver orienteret, hvis dit medlemsnr. benyttes til booking af tennisbane.

Hvilke oplysninger registreres
I Kjøbenhavns Boldklub registrerer vi følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, køn samt log-inoplysninger. Herudover kan den enkelte anmode om yderligere registrering af personoplysning.

I fodboldafdelingen registreres samme oplysninger i DBU´s eget system, Klubmodul. Kjøbenhavns Boldklub har med DBU indgået en aftale om fælles dataansvar og et lignende forhold er aftalt med FCK omhandlende KB´s medlemmer tilknyttet vor fælles talentudvikling samt øvrige samarbejdsforhold.

Til hvilket formål registreres oplysningerne
Personoplysningerne benyttes som grundlag for medlemsregistrering således kontingent kan opkræves, medlemskort kan udfærdiges, medlemsbladet kan fremsendes til den private adresse, tilmelding til trænings aktivitet bliver mulig, booking af baner, køb af øvrige medlemstilbud. Ligeledes benyttes data til udtræk af statistikker, bekræftelse af ind- og udmeldelse og restanceopkrævning,

Sletning af personlige data
Du har mulighed for at anmode Kjøbenhavns Boldklub om at få slettet alle dine personlige oplysninger fra Medlemssystemet, men det skal oplyses, at dette kun kan ske, såfremt der ikke er forhold hos Kjøbenhavns Boldklub, som bevirker, at data skal bibeholdes.

Indsigt i persondata
Du kan i Medlemssystemet på siden ”Dine oplysninger” i topmenu / ”Medlemsoplysninger” i venstremenu se samtlige personoplysninger, der er registreret på dig i Kjøbenhavns Boldklub. Du har tillige muligheden for at slette og rette, navn, adresse, telefon og e-mailadresse, Ja/Nej til nyhedsbrev samt besked via e-mail/SMS når dit medlemsnr. benyttes. Bemærk SMS service er kun i forbindelse ved booking af tennisbaner