Årsmøde i cricket

Tid:   Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 18.00
Sted: KB Peter Bangs Vej 147, Fodboldsiden 1. sal

Dagsorden 

1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
3.   Indstilling af formandskandidat til valg på klubbens generalforsamling iht. Klubbens Love § 8

4.   Valg af spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
5.   Behandling af indkomne forslag *)
6.   Eventuelt

*) Forslag til behandling under punk 4 bedes fremsendt senest lørdag d. 21. januar 2017 (mail: cricket@kb-boldklub.dk)

Vel mødt

Med venlig hilsen
Shargiil Bashir
Kjøbenhavns Boldklub
Formand, Cricketafdelingen