KBs fødselsdag og cricket hædret

Søndag den 26 april fejrede KB sin 139 års fødselsdag. Vejret var mindre godt på dagen – vi sparer sammen på det gode vejr til næste år, hvor vi ser frem til at fejre KBs jubilæum. Som traditionen foreskriver, var der masser af legater og æresbevisninger på dagen.

Hvert år på sin fødselsdag ophænger KB et medlem som har gjort en særlig indsats for klubben i æresgalleriet (i gangen ved bestyrelseslokalet), og i år er det Mads Gierding.

Forud at han (via sit firma) er en af de faste bestanddele i Erhvervsklubben, så har han i ca. 25 år været klubbens advokat, og hjulpet KB med masser af sager og juridisk rådgivning. På alle måder en værdig modtager af denne ære.

Der er kutyme for at Erhvervsklubben bidrager med kr. 10.000 til æresgalleristen, som denne efter eget valg kan uddele til støtte til et KB projekt, han/hun synes fortjener et ekstra bidrag.

Mads Gjerding valgte at støtte ungdomsafdelingen i cricket med nyt udstyr og har derfor ”doneret” fulde 10.000 kr. til ungdomsafdeling i cricket. Det er et fantastisk bidrag, som har en stor betydning for ungdomsafdelingen. Nyt udstyr til alle tre ungdomshold er allerede blevet indkøbt og det kommer spillerne til at få stor glæde af. Mange tak til Mads for hans generøsitet og bidrag til ungdommen i cricketafdelingen.

Som altid skulle der også uddeles ungdomslegat og denne gik til Altamish Durani Khan.
Baggrund for hans indstilling kan I se her

Hvert år uddeles der også Leo Dannins studie legat. Legatet kan uddeles til; enhver KB'er, der er eller har været aktiv boldspiller i klubben og altid har været amatør og som er under forsat uddannelse ved et universitet, en læreanstalt, en højskole på linje hermed, eller som studerer ved anden offentlig godkendt eller støttet uddannelsesinstitution.

Det hedder ifølge Leo Dannins testamente; Legatmodtageren skal være en god KB'er.

Cricketafdelingen har tidligere haft 6 modtagere af Leo Dannins legat. I år blev det igen en fra cricketafdeling, da Zoraiz Khushdil meget fortjent modtog legatet på 12.000 kr.  I kan læse mere om legatet her: